Gwenno

Gwenno

Date/Dyddiad: March 25, 2018

Time/Amser: 2:00pm - 5:00pm

Location/Lleoliad: Amgueddfa Ceredigion Museum Coliseum, Terrace Road, Aberystwyth, SY23 2AQ.

Book tickets on See Tickets.

Dolenni i brynu tocynnau: See Tickets.

Amgueddfa Ceredigion, Kids in Museums and Get it Loud in Libraries are committed to ensuring all publicity material and marketing for this event is bilingual. Unfortunately we cannot guarantee that third party listings such as ticketing websites will include bilingual Information, and apologise or this.

Mae Amgueddfa Ceredigion, Kids in Museums a Get it Loud in Libraries wedi ymrwymo i wneud yn siŵr fod yr holl ddeunyddiau cyhoeddusrwydd a marchnata ar gyfer y digwyddiad yma’n ddwyieithog. Yn anffodus, ni allwn warantu y bydd deunyddiau gan bobl eraill, megis gwefannau gwerthu tocynnau, yn cynnwys gwybodaeth ddwyieithog, ac ymddiheurwn am hynny.

Previous PostTom Williams
Next PostMaisie Peters
Facebook
Instagram